Những Vần Thơ Đạo Vị

của Bác

Mật Nghiêm

Đặng Nguyên Phã

Ở Đây

date:

  Ở đây có gió mây ngàn
  Ở đây sự sống muôn vàn yêu thương .
  Ở đây có một giọt sương,
  Long lanh trên lá còn vương mùi hồng.
  Ở đây hòa một tiếng đồng,
  Ở đây hoa nở trên sông miên trường.
  Sông trôi mở một con đường,
  Xuôi về biển cả vô thường thành thơ.
  Cuộc đời là một giấc mơ,
  Đất trời ảo ảnh bên bờ đại dương.

            Mật Nghiêm 🙏🏻

Dạo Chơi

date:

  Có thiền sư nuôi mộng,
  Muốn chuyển hóa cuộc đời .
  Nhưng tình đời vọng động,
  Nên tâm đời chơi vơi.

  Có thiền sư trào lộng,
  Nhìn đời vỗ tay cười.
  Thấy tâm đời cao rộng,
  thấy cảnh đời hoa tươi.

  Có thiền sư bất động,
  Mặc cho đời khóc cười.
  Cứ ngồi yên như phỗng,
  Tình đời chẳng buồn vui.

  Có thiền sư quán mộng,
  Mộng nào cũng xa vời.
  Vỗ một tay tâm động,
  Gió lùa mây rong chơi.

      Mật Nghiêm🙏🏻      

Ai Là Tôi

date:

  Tất cả chỉ là cát bụi thôi,
  Cũng là giọt nước dưới sông thôi.
  Muôn loài vạn vật đều như thế,
  Sinh tử tử sinh chẳng vậy thôi.

  Cát bụi trần gian, các bụi thôi,
  Muôn hình vạn tướng trải qua rồi.
  Ai sinh ai tử luân hồi mãi,
  Cũng chẳng là tôi chẳng phải tôi.

  Sóng nước chỉ là một thể thôi,
  Tùy duyên hiện tướng đễ vào đời.
  Vạn vật đều không không mà có,
  Ảo tưởng thấy rồi nước vẫn trôi.

  Cái tôi ảo tưởng đã xa rồi,
  Hiện hình đổi xác chẳng là tôi.
  Phật Ma Ma Phật đều ảo ảnh,
  Có không không có gió mây trôi,
  Tất cả chỉ là cát bụi thôi.

      Mật Nghiêm🙏🏻      

Tìm Ai

date: 8/04/2012

  “ Đi tìm tao là ai,
  Thấy cảnh đời náo động.
  Bông hoa rụng tàn phai,
  Trên sông dài biển rộng.

  Đi tìm ai là mình,
  Thấy buổi sáng bình minh.
  Một giọt Sương trên lá,
  Bóng sao mai in hình.

  Thời gian trôi vô tận,
  Không gian rộng vô biên.
  Gió cười ai lận đận,
  Trong vạn vật biến thiên.

  Ai không tìm không đi,
  Thấy đất trời vô ngại.
  Tánh tướng bất phân ly,
  Trăng mỉm cười tự tại !

    Cali. August 4th 2012
      Mật Nghiêm🙏🏻

Bao Giờ

date:

      Mộng dài ngày ngắn,
          càng thêm mộng,
      Trong chốn mơ say,
          vẫn thích say.
      Bao giờ tỉnh giấc
          mơ say nhỉ?
      Mộng tỉnh ra rồi,
          Tỉnh cũng Say.

        Mật Nghiêm🙏🏻